Skip to main content

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza oświadcza, że Stowarzyszenie nie było zaangażowane w organizowanie ani prowadzenie Toruńskiego Spotkania Młodych „Wake Up” w Toruniu w dniach 27-29 marca 2023 r. i nie ma nic wspólnego z wydarzeniami, które miały tam miejsce.

Jesienią 2022 r. stowarzyszenie zostało poproszone o prowadzenie tego spotkania przez Organizatora, jednak z powodów obiektywnych nie mogło przyjąć zaproszenia i odmówiło udziału.

Informacje, które pojawiły się w mediach i wypowiedziach poszczególnych osób, jakoby Wspólnota Tymoteusz prowadziła to wydarzenie są nieprawdą.

Stowarzyszenie od roku 1997 podejmuje szereg działań ewangelizacyjnych wśród młodzieży i osób dorosłych, takich jak rekolekcje szkolne, rekolekcje parafialne, Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna Przystanek Jezus, mając zawsze na uwadze przede wszystkim szacunek do odbiorców i odpowiedzialność za prezentowane treści.