Informujemy, że w latach 2022 – 2024 realizujemy projekt „Zdrowi Duchem – wsparcie młodzieży w powrocie do świata normalności, poprzez profesjonalizację działań naszego stowarzyszenia” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w kwocie 420 000 zł.

Jego celem jest podniesienie standardu realizacji działań statutowych organizacji poprzez renowację pokoi w obiekcie Młodzieżowego Centrum Formacji w Gubinie, przystosowanie zaplecza kuchennego, jadalnianego oraz sanitarnego dla wolontariuszy i gości, przystosowanie pomieszczeń do celów warsztatowych i konferencyjnych.

Podjęte działania przyczynią się do: 

  • poszerzenia oferty stowarzyszenia i podniesienie jej jakości
  • podniesienia standardu mieszkaniowego wolontariuszy i pensjonariuszy Młodzieżowego Centrum Formacji
  • poprawy standardu pracy wolontariuszy
  • zwiększenia liczby wolontariuszy wyposażonych w umiejętności potrzebne do kreowania społeczeństwem obywatelskim
  • stworzenia możliwości udzielenia profesjonalnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom potrzebującym, a także stworzenia miejsc zakwaterowania dla osób wymagających pomocy społecznej z zakwaterowaniem.