W miniony weekend w Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie odbyły się kolejne warsztaty zespołu muzycznego Przystanek Jezus. W gronie młodych ewangelizatorów z różnych stron Polski przygotowywaliśmy repertuar do posługi muzycznej w czasie tegorocznego Przystanku Jezus.

Zostaliśmy w tym czasie obdarowani piękną Ewangelią o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Ks. Artur Godnarski, komentując to Słowo w czasie Eucharystii powiedział, że „Jezus nie wyszedł na górę, by się przemienić, ale by się modlić. Przemiana jest konsekwencją modlitwy.” Zachęcił nas także do tego, byśmy nie bali się tracić czasu dla Boga, by spotkać się z Nim na modlitwie. Warunkiem wstępnym modlitwy jest stanięcie w obecności Boga z otwartym sercem i gotowym przyjąć to, co Bóg chce nam dać.

Dlatego oprócz ćwiczenia warsztatu i tworzenia nowych aranżacji utworów, mieliśmy czas na nocną adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby odnowić się w relacji z Nim, zanim zostaniemy posłani do posługi.

Przed nami kolejne spotkania i twórcza praca, by Jezus mógł być poznany, pokochany, wybrany, naśladowany i UWIELBIONY.