W południe 22 września 2017 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego, która stacjonowała w budynkach należących do naszego Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele WP, a także władz miasta Gubin. Troskę o tablicę pamiątkową przekazano naszemu Stowarzyszeniu na ręce ks. Artura Godnarskiego Rektora Kościoła pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, który w przeszłości pełnił rolę Kościoła Garnizonowego. W krótkim przemówieniu ks. Artur zaznaczył, że budynki, które dawniej były własnością WP nie stracą swojego społecznego przeznaczenia, ponieważ na ich terenie powstaje obecnie Kampus Nowej Ewangelizacji, który tworzymy we współpracy z Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

W budynkach powstaje m.in. Centrum Doskonalenia Osobowości – projekt, którego celem jest specjalistyczna pomoc młodym ludziom w wychodzeniu z różnego rodzaju uzależnień i przystosowywanie ich do powrotu do społeczeństwa, a także dom pomocy dla osób starszych i chorych.