Po rekolekcjach, które przeżyliśmy w ubiegłym tygodniu, w miniony piątek w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała podczas wieczornej Eucharystii dwóch braci z naszej wspólnoty odnowiło śluby na okres kolejnego roku. Jest to dla nas wielka radość i powód do świętowania.

Wspólnotę Życia Apostolskiego tworzą braci, którzy rozeznali szczególne powołanie do życia wspólnotowego (kontemplacyjno-apostolskiego) na zasadzie rad ewangelicznych, by być w służbie Nowej Ewangelizacji. Jej członkowie mają wspólne pragnienie jak najwierniejszego naśladowania pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej poprzez wspólne życie, podział dóbr, dobrowolne ubóstwo, życie w bezżeństwie, a także posłuszeństwo rozumiane jako wzajemna uległość ze względu na miłość braterską, intensywne życie sakramentalne i liturgiczne, przeżywając tajemnicę aktywnej obecności we wspólnocie Kościoła katolickiego i jedności z jego przedstawicielami, jak też zdecydowane zaangażowanie w służbę głoszenia Ewangelii.

Prosimy o modlitwę w intencji naszych braci, aby ucząc się chodzić drogami Pana, stawali się braćmi dla wszystkich, których spotykamy na drodze naszego życia i posługi.