Skip to main content

Szanowni Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza

Przesyłam informacje z tego co u nas słychać.

Co w tym newsletterze:

– Marzec w Stowarzyszeniu

– Plany na kwiecień

– Goście z Ukrainy

– Informacje ogólne

KWIECIEŃ W STOWARZYSZENIU:

4-6 kwietnia, Warszawa, rekolekcje szkolne dla młodzieży licealnej. Wzięli w nich udział: Mateusz Warda, John Paul, Hania Kaczmarek i Joanna i Paweł Klin, a także 7 osób z Mariańskiej Wspólnoty Młodych, które do posługi przygotowywały się podczas warsztatów ewangelizacyjnych, które prowadziliśmy w lutym w Zakopanem.

17 kwietnia, Wielkanocna Eucharystia w kościele Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Gubinie dla uchodźców i społeczności lokalnej. Przewodniczył ks. Artur Żuk z Guben, później wspólnie świętowaliśmy z mieszkańcami Gubina i naszego domu.

22-24 kwietnia, Sulejówek, warsztaty ewangelizacyjne dla Mariańskiej Wspólnoty Młodych, „Warsztaty twórczości i pantomimy” – przygotowanie do posługi ewangelizacyjnej podczas Mariańskich Dni Młodych w Górze Kalwarii, byli tam John, Mateusz i ks. Mateusz Roguski.

25 kwietnia, Spotkanie zarządu. Przyjęliśmy nowych członków do naszego Stowarzyszenia, witamy na pokładzie Tomasza Kaczmarka!

27 kwietnia, spotkanie ekipy PJ

PLANY NA MAJ:

11-13 maja, Jastrzębie Zdrój, rekolekcje ewangelizacyjne dla technikum samochodowego. 

21-22 maja, Góra Kalwaria, Mariańskie Dni Młodych.

25 maja, spotkanie ekipy PJ

27-29, Sulejówek, Walne zgromadzenie Stowarzyszenia

GOŚCIE Z UKRAINY

Od początku wojny Stowarzyszenie udzieliło schronienia 53 uchodźcom a obecnie w domu w Gubinie mieszka 29 osób.

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:

Wpłaty kierujcie proszę na:

Katolickie Stowarzyszenie ws. Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza

43 1140 1850 0000 2302 1700 1002 (mBank)

INFORMACJE OGÓLNE:

Zachęcamy do trwania w codziennej modlitwie za nasze Stowarzyszenie (jedna dziesiątka Różańca i modlitwa do Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – tekst poniżej)

Dziękujemy za opłacanie składek członkowskich tym, którzy je opłacają, a tych, którzy mają jakieś zaległości, prosimy o ich uregulowanie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie!

Paweł Klin
_________________

Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

 

Maryjo,
w poranek pięćdziesiątnicy
wsparłaś Swą modlitwą
początek ewangelizacji,
podjętej przez apostołów
za sprawą Ducha Świętego.

Także dzisiaj,
w czasach niepokoju i nadziei,
otaczaj nieustanną opieką
i prowadź Kościół,
który spełniając nakaz Chrystusa Pana
niesie dobrą nowinę o Zbawieniu
ludziom i narodom,
we wszystkich zakątkach ziemi.

Wskazuj nam drogi życia,
umacniaj w godzinie próby,
abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi
umieli z pokorą i odwagą
przekazywać na falach eteru
umysłom i sercom wszystkich
ludzi radosną wieść o Chrystusie,
Odkupicielu człowieka.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
Prowadź nas!

 AMEN.

 

Jan Paweł II