Człowiek – także młody, któremu pokaże się prawdziwe oblicze Chrysusa, pójdzie za Nim, choć Jego orędzie naznaczone jest przez Krzyż – pisał św. Jan Paweł II. Doświadczamy tego jako wspólnota, podczas licznych rekolekcji i spotkań ewangelizacyjnych, kiedy widzimy, jak życie osób, z którymi dzielimy się Ewangelią, zmienia się pod wpływem osobistego spotkania z Jezusem.

Podczas rekolekcji ewangelizacyjńych dla diecezji świadnickiej, które prowadziliśmy w miniony weekend wraz z Jose H. Prado Floresem z Meksyku, w centrum przepowiadania stało Słowo Boże. W czasie spotkania dzieliliśmy się ze słuchaczami naszym doświadczeniem odnajdywania Boga w codzienności poprzez Jego Słowo. Księga Biblii stała się dla nas nieodłącznym towarzyszem każdej podróży, modlitwy i medytacji.

Biblia jest dowodem tożsamości chrześcijanina – syna i córki Boga. W niej odkrywamy, kim jest Bóg i kim my jesteśmy dla Niego.

_____________________________________

Foto: ks. Przemysław Pojasek / GN