Drugie Zwołanie XXXIX Walnego Zebrania

Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji

odbędzie się

w sobotę 9 czerwca 2018 r. o godz. 12.30 w Klasztorze Ojców Bernardynów

w Kalwarii Zebrzydowskiej.