Skip to main content

Za nami weekend, na który długo czekaliśmy. W dniach 18-20 listopada 2022 r. odbyły się rekolekcje dla członków stowarzyszenia oraz obrady walnego zgromadzenia. Wiele przeszliśmy, ale najlepsze jest wciąż przed nami.

Rekolekcje poprowadził dla nas ks. Marek Dziewiecki, który dzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji świata i chrześcijaństwa, nowej ewangelizacji i różnymi sposobami troski o rodzinę, parafię i Kościół.

Ewangelizator, to człowiek, który wciąż na nowo konfrontuje swoje życie z Ewangelią i jest święty, czyli nie doskonały, ale mądry i dobry na wzór Boga. Taki człowiek tak samo dobrze czuje się w twardym i wymagającym świecie jak w kościele podczas nabożeństwa czy Eucharystii. Okazywanie miłości drugiemu człowiekowi, ale w sposób mądry, a nie naiwny, ochrania ewangelizatora przed izolacją i wiarą w karykatury chrześcijaństwa, które nie mają nic wspólnego z Objawieniem i prawdą o Bogu.

Podczas obrad walnego zgromadzenia podsumowaliśmy miniony rok pracy. Za nami:

  • 15 000 km przebytych, by dotrzeć do osób zagubionych i pozbawionych sensu życia,
  • 10 miesięcy towarzyszenia 76 matkom z dziećmi z Ukrainy, które uciekając przed okrucieństwem wojny znalazły bezpieczny dom i schronienie w naszym Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie,
  • 22. edycja Przystanku Jezus, która zgromadziła 150 ewangelizatorów,
  • 18 serii wydarzeń ewangelizacyjnych, rekolekcji i warsztatów,
  • niezliczona ilość spotkań, podczas których byliśmy świadkami tego, jak Jezus i Jego Ewangelia przemieniają życie ludzi na lepsze.

Przed nami zaplanowane kolejne wydarzenia ewangelizacyjne w całej Polsce, o których więcej możesz przeczytać, klikając TUTAJ.

KONKLUZJA, jaka płynie z tego spotkania:

  • MISJA NIE ULEGŁA ZMIANIE – pomimo upływu czasu i zmian, jakie zaszły w ostatnich dwóch latach w stowarzyszeniu, wciąż jesteśmy w służbie nowej ewangelizacji, zapalamy światło nadziei w sercach ludzi i budujemy Kościół bez ścian
  • WIZJĘ i STRATEGIĘ dostosowujemy do obecnych realiów i naszych aktualnych zasobów
  • NIE CHCEMY oglądać się z nostalgią wstecz, ale WYTĘŻAMY WZROK ku temu, co przed nami i biegniemy do celu.

Jeśli chcesz pomóc nam działać, wpłać darowiznę na CYKLICZNĄ ZRZUTKĘ i przekonaj się, że małe cuda są na wyciągnięcie reki.