Ogłoszenia pastoralne

VI niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Męki Pańskiej

Dzisiejszą lekturą uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy oraz Męki Pańskiej, wkraczamy w szczególny czas Wielkiego Tygodnia. Jest on tak nazywany ze względu na wydarzenia które upamiętnia – ostatni tydzień z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa.

 1. Rozpoczyna się Wielki Tydzień – czas bezpośredniego przygotowania do najważniejszych wydarzeń zbawczych: męki, śmierci i zmartwychwstania Mesjasza Bożego. Niech w tym czasie towarzyszą nam szczególnie słowa Zbawiciela skierowane do uczniów: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” wypowiedziane w Ogrodzie Oliwnym. Przez obecność na liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej w sobotę dajmy wyraz odpowiedzi naszej miłości na miłość Pana Jezusa.
 2. W wielką środę od g. 18.30 do g. 22.00 w kościele Trójcy Świętej będzie możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania dla osób które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej przystąpić do sakramentu spowiedzi św.
 3. Wielki Czwartek jest dniem upamiętniającym ustanowienie dwóch wielkich sakramentów: Sakramentu Kapłaństwa i Sakramentu Eucharystii. W godzinach przedpołudniowych Biskup Diecezjalny w kościele pw. Męczenników Międzyrzeckich w Gorzowie Wlkp. (wyjątkowo w tym roku nie w katedrze gorzowskiej, z powodu zniszczeń podczas pożaru) dokona poświęcenia olejów świętych: krzyżma, chorych i katechumenów. Podczas tej uroczystej celebry zgromadzeni prezbiterzy odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie. W tym dniu szczególnie pamiętajmy w naszych modlitwach, znakach życzliwości i pamięci o naszych duszpasterzach.
 4. Liturgia Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele będzie sprawowana w Wielki Czwartek o g. 19.00. Po zakończeniu Eucharystii nastąpi przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Ciemnicy – na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa po Jego modlitwie w Ogrójcu. Wówczas odśpiewamy pierwszą część Gorzkich Żali. Adoracja trwać będzie w Ciemnicy do g. 22.00.
 5. Wielki piątek – ten dzień w sposób szczególny upamiętnia tajemnicę męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebracji Eucharystii i wszyscy wierzący zachowują post ścisły! Od g. 10.00 zostanie wznowiona adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. O g. 15.00 odprawiać będziemy w naszym kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O g. 19.00 zapraszamy na wieczorne nabożeństwo Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i przyjęcia Komunii św. Po nabożeństwie Jezus w Najświętszym Sakramencie zostanie przeniesiony do Bożego Grobu, wówczas odśpiewamy drugą i trzecią część Gorzkich Żali. Adoracja trwać będzie przez całą noc i kolejny dzień aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.
 6. Wielka sobota – także w tym dniu na pamiątkę złożenia Jezusa do grobu i spoczynku Odkupiciela, nie celebruje się Eucharystii. O g. 11.00 odbędzie się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Przez cały dzień trwa cicha adoracja przy Grobie Pana Jezusa aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.
 7. Wigilia Paschalna – rozpocznie się w sobotę po zachodzie słońca, tak jak przewidują to przepisy liturgiczne i czcigodna Tradycja Kościoła. W naszym kościele o g. 21.00. Będzie to szczególne czuwanie nocne na rozważaniu Słowa Bożego, celebrowaniu Liturgii Światła, Liturgii Chrzcielnej i Eucharystii. Całość czuwania zakończy procesja Rezurekcyjna.
 8. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Triduum Paschalnego, które pomagają nam świadomie świętować tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego.
 9. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Eucharystia w naszym kościele będzie celebrowana o g. 17.00.
 10. W poniedziałek wielkanocny Eucharystia w naszym kościele celebrowana będzie o g. 11.00.
 11. Ministranci naszego kościoła będą mieli swoje spotkania w poszczególne dni Triduum Paschalnego według ustalonego porządku. Jednocześnie bardzo im dziękuję za ofiarną pomoc podczas porządków w kościele i Domu Wspólnoty.
 12. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób nas wspierają. Przy wyjściu z kościoła można do skarbony złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
 13. Życzymy wszystkim głębokich przeżyć związanych z obchodami Wielkiego Tygodnia.

 

Gubin, dn. 25 marca 2018 r.