Dziękujemy osobom, które w minionym roku wsparły ewangelizacyjną działalność naszego stowarzyszenia i przekazały 1% podatku na nasze cele statutowe. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na działalność Młodzieżowego Centrum Formacji (od 2002 r.) i tworzenie Centrum Doskonalenia Osobowości:

Młodzieżowe Centrum Formacji: 

  • utworzenie miejsca zamieszkania, formacji i posługi dla wolontariuszy, pracujących w ciągu roku w ramach działalności stowarzyszenia
  • formację osobowościową, duchową i społeczną młodych ludzi
  • przygotowanie ekip, które dzieląc się się doświadczeniami życia i wychodzenia z trudnych sytuacji, zachęcają młodych ludzi do podjęcia pracy na rzecz rozwoju

Centrum Doskonalenia Osobowości:

  • tworzenie przestrzeni zamieszkania i wsparcia dla osób potrzebujących, napotkanych podczas ewangelizacji
  • tworzenie zespołu specjalistów (psychologów, terapeutów i wychowawców) do pracy z osobami uzależnionymi i potrzebującymi

Jako organizacja pożytku publicznego (OPP), a jednoczenie ludzie, którym leży na sercu przyszłość osób młodych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działalności stowarzyszenia i przeznaczenie 1% podatku na realizację naszych celów.

 

Można to zrobić szybko i wygodnie za pomocą serwisu PITAX, klikając w link:

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000059009/