W miniony weekend przeżywaliśmy w Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie kurs Nowe Życie. Jest to pierwszy kurs w programie formacji Szkoły Nowej Ewangelizacji i wyjątkowy moment pierwszego, kerygmatycznego dzielenia się wiarą. A kerygmat to najkrótsza droga do zrodzenia wiary w człowieku.

W kursie wzięły udział 32 osoby z Gubina, Wrocławia, Bagna, Jeleniej Góry, Piły, Warszawy, Anglii i Malezji, a więc z miejsc, w których w minionym czasie prowadziliśmy rekolekcje lub inne spotkania ewangelizacyjne. Był to kolejny krok w formacji osób z tych środowisk.

Wspólnie pochylając się nad Słowem Bożym, odkrywaliśmy moc Ewangelii, która przemienia życie człowieka. Doświadczając osobistego spotkania z Miłosiernym Bogiem Ojcem, który kocha każdego z nas w sposób bezinteresowny, mogliśmy zmierzyć się z prawdą o naszej ludzkiej słabości. W centrum przepowiadania kursu stał Jednak nie ludzki grzech, ale Jezus, który jest odpowiedzią Boga na sytuację, w jakiej znajduje się człowiek. Każda słabość, każde ograniczenie i trudność, jaką spotykamy, stają się okazją do doświadczenia, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nic nie jest niemożliwe do pokonania. Jeśli On przeszedł przez śmierć i powrócił do życia, może także nas przeprowadzić tą samą drogą.

Czy to znaczy, że jako chrześcijanie nie przeżywamy trudności, bólu i rozczarowań? Nie! Ale zbawienie, którego dokonał Jezus nie polega na tym, że ustaną burze w naszym życiu, ale na tym, że On przejdzie je razem z nami, trzymając nas za rękę i nie pozwoli utonąć.

Już za kilka tygodni przed nami kolejny kurs – tym razem jest to kurs Paweł, który uczy, jak w sposób twórczy i ciekawy dzielić się doświadczeniem osobistego spotkania Jezusa w codziennych okolicznościach życia.

ZAPRASZAMY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KURSIE PAWEŁ