Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)”, współfinansowanego  ze środków unijnych w ramach Priorytetu III: „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działania 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ofertę cenową proszę przesłać na adres a.godnarski@tymoteusz.org.pl do 13.02.2014.

WZÓR TABLIC INFORMACYJNYCH DO POBRANIA

PASEK2

.

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail