Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych (specyfikacja w załączeniu) na potrzeby projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)”, współfinansowanego  ze środków unijnych w ramach Priorytetu III: „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działania 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ofertę cenową proszę przesłać na adres a.godnarski@tymoteusz.org.pl do 30.11.2014.

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH do pobrania

PASEK2

.