Gubin, dn. 15 maja 2017 r.

 L.dz. St-p3/05/2017

 

Szanowni Członkowie

Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji

Wspólnota św. Tymoteusza

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2017 r. w Gubinie ul. Kresowa 258A. Rozpoczęcie spotkania o g. 10.00.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie przypada w XX rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia. Będziemy chcieli wspólnie podziękować Bogu za miniony czas, wydarzenia, w których mogliśmy brać czynny udział, jak i modlić się o dalsze Boże prowadzenie. Zapewne będzie to okazja do wielu pięknych wspomnień wydarzeń, jak i osób, z którymi mogliśmy współpracować.

Po rozważeniu w gronie Zarządu wszystkich argumentów, podjęliśmy decyzję, by całość świętowania przeżyć w naszym gronie i w skromnej formie. Wraz z bp. Tadeuszem Lityńskim planujemy uroczyste obchody za pięć lat podczas jubileuszu XXV lecia.

W ramach Zgromadzenia zostaną między innymi poruszone następujące kwestie:

  1. Uroczyste przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
  2. Zapoznanie się i głosowanie nad sprawozdaniem finansowym za rok 2017
  3. Zapoznanie się i głosowanie nad sprawozdaniem merytorycznym za rok 2017
  4. Sprawozdanie z pracy Zarządu
  5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej
  6. Głosowania nad zmianami i uaktualnieniami w Statucie Stowarzyszenia wynikającymi z prawa kościelnego po uwagach Kanclerza Kurii naszej diecezji
  7. Sprawozdanie z Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji (ICE 2016)
  8. Omówienie planów działań Stowarzyszenia na lata 2017/2018

Bardzo proszę o obecność na Walnym Zgromadzeniu wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

                                                                              Artur Godnarski

                                                                               Przewodniczący Zarządu

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail