fo8Z radością informujemy, że zakończył się  projekt „Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)”. Działania w ramach projektu rozpoczęły się już w 2012 r.

13 grudnia 2013 r. podpisano umowę nr UDA-RPLB.03.02.00-08-061/12 o dofinansowanie projektu, dzięki czemu 85% kosztów inwestycji sfinansowane zostało z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Budynek formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza w Gubinie od 2003 r. jest miejscem życia i edukacji wolontariuszy z całej polski i spoza jej granic. Na przestrzeni lat swoją roczną formację odbyło w nim kilkuset młodych ludzi. Stowarzyszenie, organizując różnego rodzaju spotkania, wydarzenia kulturowe i społeczne gościło w nim dotychczas ok. 2000 gości z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Malezji oraz Izraela.
W budynku regularnie mają miejsce cykliczne wydarzenia o charakterze religijnym, z których korzysta społeczność lokalna miasta Gubin i powiatu krośnieńskiego.

Podczas termomodernizacji dokonano całkowitej modernizacji systemu grzewczego na system hybrydowy, oparty o odnawialne źródła energii. Podstawowe działania projektu, mające na celu podniesienie standardów energetycznych obiektu to:

–       montaż pomp ciepła o mocy 160 kW

–       montaż kolektorów słonecznych

–       remont kotłowni głównej

–       wymiana wewnętrznej, niskosprawnej instalacji grzewczej na grzejniki systemu niskotemperaturowego

–       termoizolacja poszycia dachowego

–       termoizolacja ścian zewnętrznych całego obiektu.

 

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim życzliwym osobom i instytucjom za udzielone w trakcie ostatnich dwóch lat wsparcie. Dzięki niemu budynek formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza może nadal pełnić swoją funkcję w znacznie wyższych standardach.

PASEK2-1024x103

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail