Gubin, dn. 4 maja 2015r.

L.dz. St-p5/05/2015

 

Szanowni Członkowie

Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji

Wspólnota św. Tymoteusza

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, serdecznie zapraszam na XXXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2015r. w Gubinie ul. Kresowa 258A. Rozpoczęcie spotkania o g. 10.00.

W ramach Zgromadzenia zostaną między innymi poruszone następujące kwestie:

Zapoznanie się i głosowanie nad sprawozdaniem finansowym za rok 2014
Zapoznanie się i głosowanie nad sprawozdaniem merytorycznym za rok 2014
Sprawozdanie z pracy Zarządu
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie z zakończonego projektu termomodernizacji Młodzieżowego Centrum Formacji
Omówienie planów działań Stowarzyszenia na lata 2015/2016
Wybór składu personalnego Zarządu Stowarzyszenia ze względu na upływający termin kadencji w dniu 4 XII 2015r.
Wybór składu personalnego Komisji Rewizyjnej ze względu na upływający termin kadencji w dniu 4 XII 2015r.
Bardzo proszę o obecność na Walnym Zgromadzeniu wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

ks. Artur Godnarski

Przewodniczący Zarządu