W dniu 28 maja odbyło się w Młodzieżowym Centrum Formacji XXXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota św. Tymoteusza. Rozpoczęliśmy je od wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, po czym rozpoczęliśmy obrady. W gronie współpracowników z całej Polski rozmawialiśmy o tym, jakie formy ewangelizacji podejmujemy.

Szkoła Nowej Ewangelizacji, działalność Młodzieżowego Centrum Formacji, rekolekcje parafialne i szkolne, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji ICE2016 w ramach ŚDM w Krakowie, tworzenie Kampusu Nowej Ewangelizacji i platformy Nubes Dei to nasze sposoby docierania z orędziem zbawienia do współczesnego człowieka. Wszystko to jest możliwe dzięki błogosławieństwu Bożemu, ludziom, którzy wspierają nas modlitwą i swoimi ofiarami, a także współpracy z innymi środowiskami kościelnymi.

Cieszymy się, że w gronie naszych członków i współpracowników znajdują się ludzie, którzy mają pasję do ewangelizacji oraz myślą o niej w sposób globalny, a nie tylko lokalny. Zapraszamy osoby, które myślą i czują podobnie, oraz którym podobne pragnienia graja w sercach – dołączcie do nas. Wspólnie możemy więcej.

Jeśli chcesz, możesz wesprzeć realizowane przez nas projekty ewangelizacyjne.

 

CHCĘ WESPRZEĆ NOWĄ EWANGELIZACJĘ