Po ostatnim kursie „Nowe Życie” w Jeleniej Górze kilka osób opowiedziało nam o swoich przeżyciach i doświadczeniach tego czasu. Posłuchajcie.

Nie spodziewałam się wiele, bo uczestniczyłam wielokrotnie w tego typu rekolekcjach. Pan Bóg mnie zaskoczył. Odpowiedział osobiście na moje pytania, doświadczyłam Jego obecności, przekonał mnie, że jest obecny we wszystkich trudnych sytuacjach, które teraz przeżywam, że moje życie jest w Jego rękach, że jest moją tarczą i moim Obrońcą. Doświadczyłam Jego miłości. Duch Święty napełnił mnie na nowo i wierzę, że teraz rozpoczęłam nowy etap w swoim życiu, i że Bóg naprawdę daje mi Nowe Życie. Ania, lat 52

Doświadczyłem miłości Ojca, który nie sądzi mojego życia, ale usprawiedliwia, który przyszedł w Jezusie Chrystusie aby wypełnić moje puste, niespełnione i rozżalone serce, mocą miłości swojego Ducha Świętego. Nauczyłem się nie pokładać nadziei w sobie i innych, lecz trwać we wspólnocie Kościoła, korzystając z charyzmatów dla wspólnego budowania i ewangelizacji. Zenek, lat 55

Doświadczyłam Boga miłości, pełnego ciepła i radości. Boga, który pomógł mi otworzyć moje serce na Jego miłość. Boga, który dał mi bezpieczeństwo i zabrał lęki. Otworzył mnie na drugiego człowieka. Dał mi zrozumieć, jak bardzo ważna jest wspólnota Kościoła, by żyć i funkcjonować w codzienności.Jak bardzo ważna jest Eucharystia i przyjmowanie sakramentów świętych i przyjęcie do swego serca Ducha Świętego. Doznałam pragnienia życia we wspólnocie. Grażyna, lat 59

Zrozumiałem, że Abba-Ojciec naprawdę mnie kocha bezwarunkową, mocną miłością. Po tym doznaniu czułem w całym ciele – kilka minut – dreszcze; nie były one jak się odczuwa zimno, ale jak gorące dreszcze miłości. Zawsze rano na modlitwie czytam Słowo Boże, które jest otwierane ręką Ducha Świętego. Nauczyłem się głębokiego słuchania Słowa oraz szerszego otwarcia na wiarę. Sławek, lat 57

Na kursie przede wszystkim Bóg pokazał mi, że nie muszę iść sama przez życie. Dał mi nawet okazję, by włączyć się do wspólnoty. Pokazał mi, że nie trzeba być idealnym, że każdy niezależnie od popełnionych błędów może stać się dojrzałym chrześcijaninem i nieść pomoc innym. To piękne i budujące!Nauczyłam się tego, że życie we wspólnocie jest bardzo ważne, że jest darem który nas ubogaca, że daje siłę i odwagę. Katarzyna, lat 31

Uczestniczyłam w rekolekcjach Nowe Życie. W pierwszym dniu otrzymałam piękny list – wszystkie słowa były dla mnie właśnie w tym czasie potrzebne. Na drugi dzień, od rana, od pierwszej konferencji płakałam pół dnia, byłam obolała, bolała mnie głowa, byłam ociężała, czułam się tak, jakbym miała 10 kg kamieni w kieszeniach, związane ręce i nogi łańcuchem. Po oddaniu życia Jezusowi poczułam się lekka, mogę tańczyć, fruwać, skakać i śpiewać (całą noc śpiewałam „Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś, Wszechmogący Bóg okazał swoją moc….”). Dziękuję Bogu za Nowe Życie. Stanisława, lat 64

Przeczytaj także naszą relację z kursu „Nowe Życie”.