Jak mogliście przeczytać na naszym profilu na Facebooku, cały ostatni tydzień spędziliśmy w Niemczech i we Francji. Razem z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji prowadziliśmy tam sympozjum teologiczno-pastoralne dla Polskiej Misji Katolickiej oraz I Polonijne Forum Ewangelizacyjne.

Za nami spotkania z rodakami, mieszkającymi na zachodzie Europy, zarówno kapłanami, osobami zakonnymi, jak i świeckimi, którym leży na sercu wzrost Kościoła. Dlatego coraz bardziej otwierają się na doświadczenie nowej ewangelizacji i nawrócenie pastoralne parafii i
wspólnot. Był to czas wspólnej modlitwy, słuchania Słowa Bożego, głoszonego przez bp Grzegorza Rysia, oraz pytań i szukania odpowiedzi, jak przekazywać Ewangelię człowiekowi współczesnemu.