Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w dniu 30 listopada 2015 ukończono rzeczową realizację projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)”.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim życzliwym osobom i instytucjom za udzielone w trakcie ostatnich dwóch lat wsparcie.

PASEK2

.