Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie –  zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.00-08-061/12 – informuje, że w wyniku procedury wyboru wykonawcy prac termomodernizacyjnych  (postępowanie nr 2/2014) na potrzeby projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zakład Wielobranżowy „TECH-BUD” Marian Batko

ul. Fatimska 142

31-831 Kraków

NIP 678 152 47 92

 

Oferta spełniała wymogi formalne i zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.

PASEK2

.

 

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail