Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie –  zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.00-08-061/12 – informuje, że w wyniku procedury wyboru wykonawcy prac termomodernizacyjnych  (postępowanie nr 2/2014) na potrzeby projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zakład Wielobranżowy „TECH-BUD” Marian Batko

ul. Fatimska 142

31-831 Kraków

NIP 678 152 47 92

 

Oferta spełniała wymogi formalne i zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.

PASEK2

.