Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku procedury wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego (postępowanie nr 1/2014) na potrzeby projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Instalacyjnych i Handlowych „USBUD” Jan Raszczuk

ul. Osiedlowa 1

67-120 Kożuchów

NIP 925-001-15-41

Oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.

PASEK2

.

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail