Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku procedury wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego (postępowanie nr 1/2014) na potrzeby projektu Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Instalacyjnych i Handlowych „USBUD” Jan Raszczuk

ul. Osiedlowa 1

67-120 Kożuchów

NIP 925-001-15-41

Oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.

PASEK2

.