Wielki Post rozpoczęliśmy wraz z parafianami werbistowskiej parafii p.w. Matki Boże Bolesnej w Nysie. W minionym tygodniu prowadziliśmy tam rekolekcje, które zakończyły się posypaniem głów popiołem w Środę Popielcową.

Rekolekcje, które głosiliśmy miały na celu zachęcenie wiernych do regularnego czytania Słowa Bożego i w ten sposób budowania żywej, osobistej i intymnej relacji z Jezusem. Ponieważ nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, dlatego najprostszym sposobem na wejście z Nim w dialog jest czytanie Słowa Bożego i słuchanie tego, co Pan chce do nas powiedzieć.

Nasze rekolekcje były pierwszym etapem dłuższej współpracy z parafią księży werbistów i bezpośrednim przygotowaniem wiernych do ewangelizacyjnych misji parafialnych, które odbywać się będą w dniach 9-16 czerwca 2019 r. pod hasłem: „Kolory Życia”. Chcemy, by w tym wydarzeniu wzięli udział szczególnie ci, którzy na co dzień nie są obecni w kościele i którzy utracili żywą wiarę. Dlatego na nasze misyjne spotkania została specjalnie wynajęta miejska hala sportowa, oraz zaplanowany został szereg wydarzeń kulturalnych, które, jak wierzymy, zachęcą mieszkańców parafii i miasta do wzięcia udziału w programie ewangelizacyjnym misji. Podczas rekolekcji parafianie zostali zachęceni i przygotowani do tego, by zapraszać na zbliżające się wydarzenie swoich sąsiadów, krewnych, znajomych oraz ludzi, których spotykają w swoim środowisku.

Jesteśmy pod dużym wrażeniem zaangażowania miejscowych duszpasterzy z ojcem proboszczem na czele, którzy od lat prowadzą parafię w kluczu ewangelizacyjnym, stawiając na powstawanie i rozwój małych grup i wspólnot, w których dzieci, młodzież i dorośli dorastają do dojrzałej wiary.

Polecamy Waszej modlitwie przygotowania do zbliżających się misji ewangelizacyjnych, by jak najwięcej ludzi spragnionych Boga, mogło nie tylko o Nim usłyszeć, ale także doświadczyć Go osobiście i pójść za Nim.