Dzisiaj rozpoczęliśmy posługę w diecezji świdnickiej podczas rekolekcji diecezjalnych. Składają sie na nie 4 spotkania – dla księży, dla sióstr zakonnych, dla młodych i dla dorosłych.

Podczas tych dni ogromną radością jest dla nas wspólna posługa z Jose H. Prado Floresem, świeckim ewangelizatorem z Meksyku, założycielem Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja. Od niego przed ponad 20 laty uczyliśmy się metody pracy SNE, a dziś wciąż zadziwia nas swoją miłością do Słowa.

Tematem dzisiejszego spotkania z księżmi jest pytanie: „Gdzie uczysz się Kościoła?” Przyglądając się Samuelowi, który służył Panu w Świątyni, choć wcale nie znał Pana, modlimy się, by Bóg w każdym z nas odnowił pierwszą miłość do Niego i zapał do głoszenie Jego Słowa.