Opis Projektu

Projekt: Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE) Cele Projektu Podstawowym problemem Stowarzyszenia jest brak wystarczających środków na...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/2012

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej (postępowanie nr 3/2012) na potrzeby projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2012

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku wyboru wykonawcy Studium wykonalności (postępowanie nr 2/2012) na potrzeby projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2012

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku wyboru wykonawcy Audytu energetycznego (postępowanie nr 1/2012) na potrzeby projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego...

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail