Opis Projektu

Projekt: Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE) Cele Projektu Podstawowym problemem Stowarzyszenia jest brak wystarczających środków na...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/2012

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej (postępowanie nr 3/2012) na potrzeby projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2012

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku wyboru wykonawcy Studium wykonalności (postępowanie nr 2/2012) na potrzeby projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2012

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie informuje, że w wyniku wyboru wykonawcy Audytu energetycznego (postępowanie nr 1/2012) na potrzeby projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego...