Gubin, dn. 25 kwietnia 2016r.

L.dz. St-p3/04/2016

 

Szanowni Członkowie

Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji

Wspólnota św. Tymoteusza

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, serdecznie zapraszam na XXXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 28 maja 2016r. (sobota) w Gubinie ul. Kresowa 258A. Rozpoczęcie spotkania o g. 10.00.

Szczegółowy plan zamieszczony jest TUTAJ.

            W ramach Zgromadzenia odbędzie się:

1. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Stowarzyszenia:

2. Sprawozdanie z działalności pastoralnej Kościoła Rektoralnego pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

3. Sprawozdanie z działalności Fundacji Cogito Ergo Credo:

4. Omówienie współpracy w ramach Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji:

  • Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów
  • Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji ICE2016.pl
  • NowaEwangelizacja.org
  • MyStory.me
  • e-przyjaciel.net

5. Omówienie współpracy pomiędzy Grupą Tymoteusz a Grupą Profeto.pl

6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2015

7. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

ks. Artur Godnarski

Przewodniczący Zarządu