Po rekolekcjach, które przeżyliśmy w ubiegłym tygodniu, w miniony piątek w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała podczas wieczornej Eucharystii dwóch braci z naszej wspólnoty odnowiło śluby na okres kolejnego roku. Jest to dla nas wielka radość i powód do świętowania.

Wspólnotę Życia Apostolskiego tworzą braci, którzy rozeznali szczególne powołanie do życia wspólnotowego (kontemplacyjno-apostolskiego) na zasadzie rad ewangelicznych, by być w służbie Nowej Ewangelizacji. Jej członkowie mają wspólne pragnienie jak najwierniejszego naśladowania pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej poprzez wspólne życie, podział dóbr, dobrowolne ubóstwo, życie w bezżeństwie, a także posłuszeństwo rozumiane jako wzajemna uległość ze względu na miłość braterską, intensywne życie sakramentalne i liturgiczne, przeżywając tajemnicę aktywnej obecności we wspólnocie Kościoła katolickiego i jedności z jego przedstawicielami, jak też zdecydowane zaangażowanie w służbę głoszenia Ewangelii.

Prosimy o modlitwę w intencji naszych braci, aby ucząc się chodzić drogami Pana, stawali się braćmi dla wszystkich, których spotykamy na drodze naszego życia i posługi.

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail