Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych

Stowarzyszenie

Przejdź

Wspólnota życia

Przejdź

Fundacja

Przejdź