1 czerwca w Bazylice św. Jana na Lateranie odbyło się jubileuszowe spotkanie Odnowy Charyzmatycznej z okazji pięćdziesięciolecia jej istnienia. Do wspólnego świętowania zostali zaproszeni ewangelizatorzy z całego świata, zrzeszeni w projekcie ACCSE 2033. Podczas spotkania uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś.

Jako Wspólnota zostaliśmy poproszeni przez organizatorów do podzielenia się doświadczeniem posługi w Polsce i tym, w jaki sposób w kontekście polskim uzdalniamy ludzi do posługi ewangelizacyjnej. Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystko to, czego przez 20 lat istnienia naszej Wspólnoty dokonywał, posługując się nami. Pamiętamy również o setkach osób, które na przestrzeni minionych lat tworzyły nasze Stowarzyszenie i razem z nami współpracowali w dziele Nowej Ewangelizacji.

Po prezentacji spotkaliśmy się z wieloma osobami z różnych zakątków świata, którzy mówili o tym, że są pod wielkim wrażeniem doświadczenia ewangelizacyjnego w Polsce i byli bardzo poruszeni tym, co usłyszeli. Szczególnie entuzjastycznie przyjęte zostało doświadczenie Przystanku Jezus. Gdy mówiliśmy o tysiącach młodych ludzi, którzy wrócili do Boga dzięki temu, że spotkali ewangelizatorów na Przystanku Woodstock, zebrani spontanicznie zaczęli klaskać.

Bogu niech będą dzięki za przejawy Jego działania i Jego mocy pośród nas.

Poniżej pełna treść naszego wystąpienia.

 

 

W jaki sposób w kontekście polskim uzdalniamy ludzi

do posługi ewangelizacyjnej

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE)

Doświadczenie Nowej Ewangelizacji sięga w naszej Wspólnocie roku 1994, kiedy zaczęliśmy korzystać z programu formacyjnego Szkoły Nowej Ewangelizacji, której założycielem jest Jose Prado Flores. Program ten jest niezwykle pomocny w przygotowywaniu do posługi ewangelizacyjnej osób, które formują się w różnych grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Szkoła Nowej Ewangelizacji nie zmienia charyzmatu tych grup, ale nadaje im specyficzny misyjny rys oraz dostarcza narzędzi do dzielenia się wiarą w prosty, przystępny sposób.

Obecnie w Polsce istnieją 42 Szkoły Nowej Ewangelizacji zrzeszone w programie SESA Polska, które tylko w 2016 roku przeprowadziły 335 różnych kursów, w których wzięło udział blisko 12 500 osób.

Zaangażowanie tych szkół jest widoczne również w pracy poza granicami, w krajach takich jak: Irlandia, Szkocja, Anglia, Niemcy, Austria, Słowacja, Dania, Bułgaria i Stany Zjednoczone. Szkoła Nowej Ewangelizacji daje okazję do rozwoju osobistej relacji z Bogiem i stawania się uczniem Jezusa oraz uczy, w jaki sposób nieść radość Ewangelii do codziennego środowiska życia.

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (OSE)

W 2012 roku Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji powołał do istnienia Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów, która jest kolejnym etapem formacji liderów do Nowej Ewangelizacji. Celem tej szkoły jest upowszechnianie wiedzy teoretycznej o Nowej Ewangelizacji, ale także dawanie ludziom praktycznego doświadczenia, czym ewangelizacja jest. Owocem tego projektu jest również współpraca różnych wspólnot i środowisk w jednym dziele.

Goście zapraszani do prowadzenia zajęć w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów pochodzą z różnych krajów i środowisk, jak np: abp Rino Fisichella – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji; bp Grzegorz Ryś – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji; Ulf Ekman; ks. Peter Hocken; Michelle Moran; Jose Prado Flores.

Do dzisiaj odbyły się 2 edycje OSE, w których wzięło udział blisko 120 osób, które teraz podejmuja szereg działań ewangelizacyjnych w swoim Kościele lokalnym. Projekt ten odbywa się dwa razy do roku w cyklu pięciodniowym.

Ogromną zaletą OSE jest to, że każdy uczestnik bierze udział w wykładach, zajęciach warsztatowych, a także w wyjściach ewangelizacyjnych do różnych środowisk, jak np: szpitale, więzienia, ulice, galerie handlowe, czy ośrodki opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (ICE2016)

W roku 2016 przeżyliśmy w Polsce wyjątkowe wydarzenie, jakim były Światowe Dni Młodzieży. W tym czasie osoby formujące się w Szkołach Nowej Ewangelizacji, a także w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów wzięły udział w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji ICE2016 wraz z przedstawicielami różnych wspólnot z całego świata. Był to owoc formowania ludzi do posługi ewangelizacyjnej w Polsce.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji odbyło się z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Tego typu wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy w historii Światowych Dni Młodzieży.

Był to czas ogromnego entuzjazmu i doświadczenia mocy Ducha Świętego, gdy gościliśmy blisko 1 500 ewangelizatorów z 35 krajów, którzy przyjechali, by dzielić się Ewangelią na ulicach, placach i scenach z pielgrzymami ŚDM i gośćmi Krakowa.

Tydzień przed rozpoczęciem ŚDM spotkaliśmy się, by wspólnie się modlić, przeżyć rekolekcje ewangelizacyjne i wziąć udział w konferencjach ewangelizatorów z pierwszej linii frontu, jak np: kard. Luis Tagle, Donald Turbitt, Michelle Moran, Albert Galea, o. Gino Henriques, Charles Whitehead I Allan Wright.

Zauważyliśmy dwa bardzo ważne owoce tego wydarzenia: po pierwsze – rozprzestrzenianie sie Dobrej Nowiny pomiędzy tysiące pielgrzymów, którzy przyjechali na ŚDM; po drugie – współpraca wielu grup, ruchów, środowisk i osób z różnych krajów, którzy podjęli wspólną misję jako jedno Ciało Chrystusa. Wielu z nich było poruszonych, zapalonych do dzielenia się wiarą z swojej codzienności i wrócili do swoich krajów z nowym zapałem do ewangelizacji.

Przystanek Jezus (PJ)

Teraz z Polsce chcemy kontynuować doświadczenie ŚDM i Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ICE2016. Jedną z propozycji, która temu służy jest Przystanek Jezus, będący odpowiedzią na potrzebę towarzyszenia młodym ludziom, którzy są zagubieni i szukają kierunku w swoim życiu.

Wielu z nich przyjeżdża na Przystanek Woodstock, który jest największym festiwalem muzycznym w Polsce i promuje styl życia bez żadnych zasad. Oznacza to nieograniczony dostęp do narkotyków, alkoholi, swobodę seksualną i prezentowanie różnych duchowości – obcych chrześcijaństwu. Co roku około 1 mln młodych ludzi przyjeżdża na Przystanek Woodstock w poszukiwaniu dobrej zabawy, miłości, kierunku w życiu i odpowiedzi na swoje pytania.

Jako ewangelizatorzy chcemy im w tym doświadczeniu towarzyszyć i dlatego każdego roku grupa blisko 700 ewangelizatorów przyjeżdża na Przystanek Jezus, by najpierw wzmocnić swoją relację z Jezusem, przez słuchanie Słowa Bożego, udział w rekolekcjach, a potem są posyłani przez biskupa do dzielenia się Ewangelią na Przystanku Woodstock.

Przystanek Jezus obywa się od 1999 roku i na przestrzeni tych osiemnastu lat byliśmy świadkami tego, jak wiele tysięcy młodych ludzi wracało do Boga, nieraz po wielu latach, przez Sakrament Pokuty i Pojednania i rozpoczynali nowe życie – dzięki temu, że spotkali ewangelizatorów, którzy mieli dla nich czas, wysłuchali ich i opowiedzieli im o Jezusie.

 

Dom Miłosierdzia dla Młodych

W ciągu wielu lat posługi ewangelizacyjnej w Polsce i poza granicami spotkaliśmy mnóstwo młodych ludzi, którzy gdy usłyszeli Dobrą Nowinę i spotkali Chrystusa, zapragnęli pójść za Nim i zmienić swoje życie, ale nie mieli siły tego zrobić, ponieważ byli uzależnieni od alkoholu, narkotyków, seksu i zniszczeni duchowo, emocjonalnie i psychicznie.

Dlatego jako owoc Jubileuszu Miłosierdzia postanowiliśmy stworzyć Dom Miłosierdzia dla Młodych, który będzie przestrzenią, w której będą mogli doświadczyć uzdrowienia i zbudować osobistą relację z Bogiem. Dom ten będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę chrześcijańskich wychowawców, terapeutów i przewodników duchowych.

Celem tego domu jest to, by pomóc młodym ludziom rozwiązać problem ich zranień i ograniczeń, uzdolnić ich do tego, by mogli pomagać innym, którzy borykają się z podobnymi problemami, a także, by w przyszłości stali się ewangelizatorami i razem z nami przyprowadzali do Jezusa tych, którzy są pogubieni i nie mają siły sami do Niego przyjść.

Jeśli chcesz, możesz stać się naszym partnerem w tym dziele. Prosimy, módl się za nas i jeśli znasz kogoś, kto mógłby nam pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia, prosimy, daj nam znać, by Dom Miłosierdzia mógł służyć młodym ludziom, którzy potrzebują usłyszeć Dobrą Nowinę.

 

___________________________________

Tekst wygłoszony podczas Jubileuszowego spotkania ICCRS i ACCSE 2033 w Bazylice św. Jana na Lateranie w dniu 1 czerwca 2017 r.