Człowiek, który chodzi za Bogiem, ma świadomość tego, że nigdy nie jest gotowym – ukończonym dziełem, ale że Bóg wciąż zaprasza go do podejmowania nowych kroków i patrzenia przed siebie. Wiara jest rzeczywistością otwartą, a Nowe Życie to dar, który można przyjąć wolnym sercem.

Ostatnie dni spędziliśmy w Halifax w Anglii wśród naszych Przyjaciół ze Wspólnoty Talitha. Wraz z nimi w weekend przeżyliśmy kurs Nowe Życie. Wzięło w nim udział 40 osób – animatorzy i liderzy wspólnoty oraz osoby, które w ostatnim czasie przeżyły kurs Alpha.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że na naszych oczach znów mogła spęlniać się Ewangelia. Dziękujemy także tym, którzy w tych dniach gościli nas w swoich domach. 🙂