W sobotę 17 czerwca w Młodzieżowym Centrum Formacji mieszczącym się w powstającym w Gubinie Kampusie Nowej Ewangelizacji odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia, podczas którego do naszego grona dołączyło trzech nowych członków.

Spotkanie to było okazją do świętowania 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia, które zostało powołane do życia w 1997 roku dekretem ówczesnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bpa Adama Dyczkowskiego. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za wszystkich, którzy tworzyli nasze Stowarzyszenie i dobro, jakie wnieśli do naszej posługi. Ogromną radością jest dla nas to, że przez te wszystkie lata udało się nam być w służbie Nowej Ewangelizacji, która w obecnej godzinie Kościoła jest głównym nurtem jego działalności.

Podczas spotkania podsumowaliśmy minione 20 lat. Widzimy, jak Bóg posługiwał się nami i posyłał, dając wciąż zapał do dzielenia się wiarą z tymi, którzy jeszcze nie znają Jezusa. Wyrazem tego jest Przystanek Jezus, którego 18. edycja odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Duch święty otwiera nasze serca na ludzi ubogich i potrzebujących, dlatego jednym z priorytetowych projektów, jaki realizujemy obecnie jest Dom Miłosierdzia dla Młodych, w którym chcemy świadczyć profesjonalną pomoc osobom uzależnionym, samotnym i połamanym przez życie, by mogli powrócić do pełni sił duchowych i fizycznych oraz stać się wraz z nami świadkami prawdziwości Ewangelii i mocy Bożej.