W sobotę 17 czerwca w Młodzieżowym Centrum Formacji mieszczącym się w powstającym w Gubinie Kampusie Nowej Ewangelizacji odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia, podczas którego do naszego grona dołączyło trzech nowych członków.

Spotkanie to było okazją do świętowania 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia, które zostało powołane do życia w 1997 roku dekretem ówczesnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bpa Adama Dyczkowskiego. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za wszystkich, którzy tworzyli nasze Stowarzyszenie i dobro, jakie wnieśli do naszej posługi. Ogromną radością jest dla nas to, że przez te wszystkie lata udało się nam być w służbie Nowej Ewangelizacji, która w obecnej godzinie Kościoła jest głównym nurtem jego działalności.

Podczas spotkania podsumowaliśmy minione 20 lat. Widzimy, jak Bóg posługiwał się nami i posyłał, dając wciąż zapał do dzielenia się wiarą z tymi, którzy jeszcze nie znają Jezusa. Wyrazem tego jest Przystanek Jezus, którego 18. edycja odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Duch święty otwiera nasze serca na ludzi ubogich i potrzebujących, dlatego jednym z priorytetowych projektów, jaki realizujemy obecnie jest Dom Miłosierdzia dla Młodych, w którym chcemy świadczyć profesjonalną pomoc osobom uzależnionym, samotnym i połamanym przez życie, by mogli powrócić do pełni sił duchowych i fizycznych oraz stać się wraz z nami świadkami prawdziwości Ewangelii i mocy Bożej.

 

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail