Drodzy Przyjaciele i Współpracownicy!

Za nami Adwent, który dla naszej Wspólnoty był czasem radości i wyglądania nadchodzącego Pana. Dziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam w tych dniach stać się głosicielami Jego Ewangelii wśród naszych braci i sióstr spragnionych Boga, zarówno w czasie forum charyzmatycznego w Niemczech, jaki i podczas ewangelizacyjnych rekolekcji w Bełchatowie.

Teraz, po przygotowaniu naszego Domu Wspólnoty i Kościoła Rektoralnego, gdzie dziś o 24.00 sprawować będziemy Eucharystię w Waszej intencji, czekamy na pierwszą gwiazdę, by zgodnie ze staropolską tradycją rozpocząć wigilijną wieczerzę.

Przesyłając Wam serdeczne wyrazy pamięci i wdzięczności za wszelkie okazane nam dobro, życzymy, by czas świąt był umocnieniem w wierze i nadziei płynącej ze zbawienia, które już się dokonało i którego jesteśmy uczestnikami. Przychodzący w pokorze Jezus niech uczy nas z miłością patrzeć na drugiego człowieka, byśmy w codzienności nie rozmijali się z Tym, który jest Miłością.

Wspólnota św. Tymoteusza & Ekipa Przystanku Jezus

Zapisz się na nasz NEWSLETTER

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu zapisania do newslettera i otrzymywania wiadomości e-mail.

Administratorem Danych są podmioty należące do Grupy Tymoteusz:
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza
(ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP: 926 14 34 191; mBank 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001)

Fundacja Cogito Ergo Credo. (ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39; 66-620 Gubin; NIP 926 167 12 58, mBank 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001)

autoresponder system powered by FreshMail