Projekt zagospodarowania Kampusu

Projekt zagospodarowania Kampusu

Posługując przez wiele lat w dziele Nowej Ewangelizacji zobaczyliśmy, że w środowisku Kościoła w Polsce potrzebne jest miejsce, które mogłoby stać się centrum pracy, formacji i budowania odniesień wspólnotowych dla ewangelizatorów. Modląc się i słuchając tego, co mówi...
Spacer po Kampusie

Spacer po Kampusie

Dziś w ramach spotkania Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji w Kampusie gościliśmy przedstawicieli środowisk Nowej Ewangelizacji z poszczególnych diecezji w Polsce. Zaprezentowaliśmy im ideę i plany na najbliższą przyszłość oraz pokazaliśmy budynki, które wymagają...